Select Page

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 05/07/2024

Welkom bij ECOMIT! Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van onze website en de aankoop van producten en diensten die via onze website worden aangeboden. Door gebruik te maken van onze website en het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

**1. Definities**

– “ECOMIT”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar ECOMIT, gevestigd in Korianderstraat 50, 9940 Evergem, België.
– “Klant”, “jij” of “jou” verwijst naar de persoon of entiteit die onze website bezoekt, een bestelling plaatst of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten.
– “Producten” verwijst naar goederen die via onze website worden verkocht.
– “Diensten” verwijst naar alle services die via onze website worden aangeboden.

**2. Bestellingen en Betalingen**

– Door een bestelling te plaatsen op onze website, ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor alle kosten verbonden aan de bestelling, inclusief belastingen en verzendkosten.
– Betalingen dienen te worden uitgevoerd via de beschikbare betaalmethoden op onze website. We behouden ons het recht voor om betalingen te weigeren of te annuleren indien fraude of andere ongeoorloofde activiteiten worden vermoed.

**3. Levering en Verzending**

– We streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. Leveringstermijnen zijn echter indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van producten en andere factoren.
– Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het afrekenen en zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode en het afleveradres.

**4. Retourbeleid**

– Raadpleeg ons retour- en terugbetalingsbeleid voor informatie over het retourneren van producten en het aanvragen van terugbetalingen.

**5. Intellectueel Eigendom**

– Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en merken, zijn eigendom van ECOMIT of onze licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

**6. Beperking van Aansprakelijkheid**

– ECOMIT is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, producten of diensten.

**7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting**

– Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil tussen jou en ECOMIT, zullen we streven naar een minnelijke schikking. Als dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Gent.

**8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden**

– We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.

Door gebruik te maken van onze website en het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@ecomit.be.